Voor een beter resultaat!

Garoeda helpt organisaties uit verschillende branches met marketing & management vraagstukken. Bij alles wat deze klanten doen, bedenken wij voor hen aan de hand van een plan of de gekozen methodes, middelen & oplossingen bijdragen aan het gewenste einddoel.

Om tot een invulling te komen werken wij aan de hand van een 5×4 plan. Een document waarin doelen, resultaten, oplossingen, mijlpalen en afspraken worden vastgelegd. Hiermee zorgen wij voor resultaat op basis van het adequaat inzetten van mensen, middelen en methodes.

5×4 plan

Ons 5×4 plan heeft vijf ijkpunten, welke u een grote vrijheid geeft. Voor het bereiken van uw doelstellingen zal er een directe wisselwerking tussen uw processen moeten zijn. Uiteraard wordt er op meetbare resultaten gestuurd.

Het 5x4plan beschrijft wat u in vijf termijnen wilt bereiken. Wat wilt u bereikt hebben in 4 kwartalen? Wat moet ik hiervoor de komende 4 maanden en 4 weken opstarten? Wat moet ik binnen vier dagen hebben uitgezocht of besproken? Welk besluit moet ik binnen vier uur na nu nemen?

Organiseren vanuit de cliënt bezien!

Veel organisaties weten dat ze aan de slag willen/moeten met zichzelf de spiegel voorhouden, maar er worden geen concrete stappen ondernomen. Jammer, want een goed verbeterplan draagt bij aan het realiseren van uw doelstellingen. Aan de slag? Gewoon doen!

Garoeda helpt u met het verkrijgen van inzicht in uw cliënten, ontwikkelt ideeen & methodes, meet wat werkt en wat niet. Zo verbeteren we in een stappenplan uw werkprocessen en gaan we samen voor kwaliteit en meetbaar resultaat. Daag Garoeda uit voor een passend advies!

Het contentplan

Na het maken van een contentplan en het creëren van de uiteindelijke content, is het belangrijk om de content te publiceren op de kanalen waar uw cliënt actief is. Wij organiseren dit proces voor u. Zorg ervoor dat u iemand in de organisatie verantwoordelijk maakt om snel en adequaat te kunnen reageren.

Als er een goed content plan is gemaakt, komt er natuurlijk interactie. Zorg dat u hierop bent voorbereid. U reageert binnen 4 uur met het juiste antwoord. Het is namelijk een gemiste kans als u er niet inhoudelijk op reageert.

management Tom van Luijk ARNHEM marketing